Styret

Styret i fotoklubben planlegg og bestemmer aktivitetar og medlemmene er vald på årsmøtet.

 • Helge er leiar
 • Øystein er nestleiar
 • Bjarne er kasserar
 • Håkon er skrivar
 • Kjetil er styremedlem
 • Rune er varamedlem

Utanom styret har vi delegert oppgåver til:

 • Knut Steinar er rekneskapsførar
 • Ann Marie er revisor
 • Arvid utgjer valkommité
 • Øystein er også materialforvaltar
 • Rune har fungert som møteleiar på årsmøta