Styret

Styret i fotoklubben planlegg og bestemmer aktivitetar og medlemmene er vald på årsmøtet.

 • Bjarne er leiar

 • Øystein er nestleiar

 • Håkon er kasserar

 • Rune er skrivar

 • Kjetil er styremedlem

 • Helge er varamedlem

Utanom styret har vi delegert oppgåver til:

 • Arvid leiar for valkommitéen

 • John Helge er valkommitémedlem

 • Knut Steinar er revisor

 • Øystein er også materialforvaltar

 • Rune har fungert som møteleiar på årsmøta

Interne ressursar for styret i klubben
(krev tilgang og pålogging)