Om betaling

Fotoklubben sine medlemmar må betala inn medlemspengar for å ha rettar i NSFF og stemmerett på årsmøte. Prisen for 2023 er fastsett til kr. 350,- og gjeld for heile året.

Dei som alt er registrert som brukar av Vipps, kan få melidng i appen med oppmoding om å betala. Andre kan søka opp Ullensvang fotoklubb via vårt Vipps-nummer #792450

Då skal du kunne velja medlemspengar kr 350 og støttespelar kr 200. Uansett kva du val du gjer, må du sjølv tasta inn summen som skal betalas og du må skriva nammet ditt i meldingsfeltet.

Du kan også betala til vårt kontonummer hos DNB, som er:

  • 5281.05.09449

Per dags dato har vi ikkje KID, så du må skriva namnet ditt i feltet for melding.

Er du usikker eller har spørsmål til noko av dette, må du ta kontakt.

Medlemspengar kr 350

Du kan bruka denne QR-koden til å betala kr 350 til fotoklubben

Døme på innskriving

Uansett kva du brukar, må du sjølv skriva inn summen og namnet ditt.

Støttespelar kr 200

Du kan bruka denne QR-koden til å betala kr 200 til fotoklubben