Årsmøte 2022

Betalande medlemmer av Ullensvang fotoklubb har stemmerett på årsmøte.
Dato for årsmøtet

  • Tysdag 15. februar 2022 kl. 18.00

  • Tysdag 1. mars 2022 kl. 18.00

Kopi av protokoll frå forrige årsmøte er sendt ut som e-post til medlemmene.
Ta kontakt om du treng kopi av denne.

Korona
Den som er sjuk eller har luftvegssymptom skal ikkje delta, sjølv om symptoma er milde. Vi held minst 1 meters avstand mellom deltakarane og brukar handsprit.
Om nokon ønskjer å delta via nettmøte, må ein melda frå. For om ingen ønskjer dette, bryr vi oss ikkje med å rigga til PC med kamera.

Saker
Vi handsamar vanlege årsmøtesaker og har ekstra sak om endra vedtekter.
Medlemmer som ønskjer å melda saker til årsmøtet må senda saka skriftleg innan 6. februar 2022, så Håkon får ført opp saka i saklista og sendt ut oppdatert sakliste før 7 dagar før årsmøtedato.

Møtestad

  • Frivilligsentralen, Røldalsvegen 56, Odda

Vi har vanlege årsmøtesaker, samt ei ekstra sak om vedtekstendring.
Gjeldande vedtekter finn du på heimesida vår under menyen Om.

Kopi av klubbens vedtekter fins her.