Årsmøte 2021

Betalande medlemmer av Ullensvang fotoklubb har stemmerett på årsmøte.
Dato for årsmøtet

  • Tysdag 24. august 2021 kl. 18.00

Kopi av protokoll frå forrige årsmøte er sendt ut som e-post til medlemmene.
Ta kontakt om du treng kopi av denne.

Korona
Den som er sjuk eller har luftvegssymptom skal ikkje delta, sjølv om symptoma er milde. Vi held minst 1 meters avstand mellom deltakarane og brukar handsprit.
Om nokon ønskjer å delta via nettmøte, må ein melda frå. For om ingen ønskjer dette, bryr vi oss ikkje med å rigga til PC med kamera.

Saker
Vi handsamar vanlege årsmøtesaker og har ekstra sak om endra vedtekter.
Medlemmer som ønskjer å melda saker til årsmøtet må senda saka skriftleg innan tysdag 3. august 2021, så Håkon får ført opp saka i saklista og sendt ut oppdatert sakliste før 14 dagar før årsmøtedato.

Møtestad

  • Frivilligsentralen, Røldalsvegen 56, Odda

Vi har vanlege årsmøtesaker, samt ei ekstra sak om vedtekstendring.
Gjeldande vedtekter finn du på heimesida vår under menyen Om.
Styret si innstilling til nye vedtekter fins her:

Ullensvang fotoklubb sine vedtekter per 2021.docx